Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

पुरुषावयवैर्लोका: सपाला: पूर्वकल्पिता: ।
लोकैरमुष्यावयवा: सपालैरिति शुश्रुम ॥ ११ ॥

Text

Verš

puruṣāvayavair lokāḥ
sapālāḥ pūrva-kalpitāḥ
lokair amuṣyāvayavāḥ
sa-pālair iti śuśruma
puruṣāvayavair lokāḥ
sapālāḥ pūrva-kalpitāḥ
lokair amuṣyāvayavāḥ
sa-pālair iti śuśruma

Synonyms

Synonyma

puruṣa — the universal form of the Lord (virāṭ-puruṣaḥ); avayavaiḥ — by different parts of the body; lokāḥ — the planetary system; sa-pālāḥ — with respective governors; pūrva — formerly; kalpitāḥ — discussed; lokaiḥ — by the different planetary systems; amuṣya — His; avayavāḥ — different parts of the body; sa-pālaiḥ — with the governors; iti — thus; śuśruma — I heard.

puruṣa — vesmírná podoba Pána (virāṭ-puruṣaḥ); avayavaiḥ — různými částmi těla; lokāḥ — planetární systém; sa-pālāḥ — s příslušnými vládci; pūrva — dříve; kalpitāḥ — vysvětleno; lokaiḥ — různými planetárními systémy; amuṣya — Jeho; avayavāḥ — různé části těla; sa-pālaiḥ — s vládci; iti — takto; śuśruma — slyšel jsem.

Translation

Překlad

O learned brāhmaṇa, it was formerly explained that all the planets of the universe with their respective governors are situated in the different parts of the gigantic body of the virāṭ-puruṣa. I have also heard that the different planetary systems are supposed to be in the gigantic body of the virāṭ-puruṣa. But what is their actual position? Will you please explain that?

Ó učený brāhmaṇo, již dříve bylo vysvětleno, že všechny planety vesmíru s jejich příslušnými vládci jsou umístěny v různých částech gigantického těla virāṭ-puruṣi. Slyšel jsem také, že v gigantickém těle virāṭ-puruṣi spočívají různé planetární systémy. Jaká je však jejich skutečná poloha? Můžeš to laskavě vysvětlit?