Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

एतत् पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे ।
तपोविशङ्कितो ब्रह्मन्नारेभे तद्विघातनम् ॥ १५ ॥

Text

Verš

etat purandaro jñātvā
saptame ’smin kilāntare
tapo-viśaṅkito brahmann
ārebhe tad-vighātanam
etat purandaro jñātvā
saptame ’smin kilāntare
tapo-viśaṅkito brahmann
ārebhe tad-vighātanam

Synonyms

Synonyma

etat — this; purandaraḥ — Lord Indra; jñātvā — learning; saptame — in the seventh; asmin — this; kila — indeed; antare — reign of Manu; tapaḥ — of the austerities; viśaṅkitaḥ — becoming fearful; brahman — O brāhmaṇa Śaunaka; ārebhe — he set into motion; tat — of that austerity; vighātanam — obstruction.

etat — toto; purandaraḥ — Pán Indra; jñātvā — dozvĕdĕl se; saptame — bĕhem sedmého; asmin — tohoto; kila — vskutku; antare — období vlády Manua; tapaḥ — askeze; viśaṅkitaḥ — začal se obávat; brahman — ó brāhmaṇo Śaunako; ārebhe — uvedl do pohybu; tat — této askeze; vighāṭanam — překážku.

Translation

Překlad

O brāhmaṇa, during the seventh reign of Manu, the current age, Lord Indra came to know of Mārkaṇḍeya’s austerities and became fearful of his growing mystic potency. Thus he tried to impede the sage’s penance.

Ó brāhmaṇo, Pán Indra se o Mārkaṇḍeyovĕ askezi dozvĕdĕl za vlády současného sedmého Manua a začal se jeho rostoucí mystické síly obávat. Pokusil se proto mudrci jeho askezi překazit.