Skip to main content

Texts 9-10

Sloka 9-10

Devanagari

Dévanágarí

परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना ।
समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरु: ॥ ९ ॥
प्राक्कूले बर्हिष्यासीनो गङ्गाकूल उदङ्‍मुख: ।
ब्रह्मभूतो महायोगी नि:सङ्गश्छिन्नसंशय: ॥ १० ॥

Text

Verš

parīkṣid api rājarṣir
ātmany ātmānam ātmanā
samādhāya paraṁ dadhyāv
aspandāsur yathā taruḥ
parīkṣid api rājarṣir
ātmany ātmānam ātmanā
samādhāya paraṁ dadhyāv
aspandāsur yathā taruḥ
prāk-kūle barhiṣy āsīno
gaṅgā-kūla udaṅ-mukhaḥ
brahma-bhūto mahā-yogī
niḥsaṅgaś chinna-saṁśayaḥ
prāk-kūle barhiṣy āsīno
gaṅgā-kūla udaṅ-mukhaḥ
brahma-bhūto mahā-yogī
niḥsaṅgaś chinna-saṁśayaḥ

Synonyms

Synonyma

parīkṣit — Mahārāja Parīkṣit; api — furthermore; rāja-ṛṣiḥ — the great saintly King; ātmani — within his own spiritual identity; ātmānam — his mind; ātmanā — by his intelligence; samādhāya — placing; param — upon the Supreme; dadhyau — he meditated; aspanda — motionless; asuḥ — his living air; yathā — just as; taruḥ — a tree; prāk-kūle — with the tips of its stalks facing east; barhiṣi — upon darbha grass; āsīnaḥ — sitting; gaṅgā-kūle — on the bank of the Gaṅgā; udak-mukhaḥ — facing north; brahma-bhūtaḥ — in perfect realization of his true identity; mahā-yogī — the exalted mystic; niḥsaṅgaḥ — free of all material attachment; chinna — broken off; saṁśayaḥ — all doubts.

parīkṣit — Mahārāja Parīkṣit; api — potom; rāja-ṛṣiḥ — velký svatý král; ātmani — ve své vlastní duchovní totožnosti; ātmānam — svou mysl; ātmanā — svou inteligencí; samādhāya — umístil; param — o Nejvyšším; dadhyau — meditoval; aspanda — nehybný; asuḥ — jeho životní vzduch; yathā — tak jako; taruḥ — strom; prāk-kūle — se špičkami stébel namířenými k východu; barhiṣi — na trávĕ darbha; āsīnaḥ — sedící; gaṅgā-kūle — na břehu Gaṅgy; udak-mukhaḥ — tváří obrácen k severu; brahma-bhūtaḥ — s dokonalou realizací své skutečné totožnosti; mahā-yogī — vznešený mystik; niḥsaṅgaḥ — zbaven veškeré připoutanosti ke hmotĕ; chinna — skoncoval; saṁśayaḥ — s veškerými pochybami.

Translation

Překlad

Mahārāja Parīkṣit then sat down on the bank of the Ganges, upon a seat made of darbha grass with the tips of its stalks facing east, and turned himself toward the north. Having attained the perfection of yoga, he experienced full self-realization and was free of material attachment and doubt. The saintly King settled his mind within his spiritual self by pure intelligence and proceeded to meditate upon the Supreme Absolute Truth. His life air ceased to move, and he became as stationary as a tree.

Mahārāja Parīkṣit pak na břehu Gaṇgy usedl na podložku z trávy darbha, jejíž stébla mířila na východ a sám se obrátil k severu. Protože dosáhl dokonalosti v józe, prožíval dokonalou seberealizaci a byl zbaven všech hmotných pout a pochyb. Tento svatý král svou čistou inteligencí umístil mysl do svého duchovního já a začal meditovat o Nejvyšší Absolutní Pravdĕ. Jeho životní vzduch se zastavil a on znehybnĕl jako strom.