Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्त्य विषहारिणम् ।
द्विजरूपप्रतिच्छन्न: कामरूपोऽदशन्नृपम् ॥ १२ ॥

Text

Verš

taṁ tarpayitvā draviṇair
nivartya viṣa-hāriṇam
dvija-rūpa-praticchannaḥ
kāma-rūpo ’daśan nṛpam
taṁ tarpayitvā draviṇair
nivartya viṣa-hāriṇam
dvija-rūpa-praticchannaḥ
kāma-rūpo ’daśan nṛpam

Synonyms

Synonyma

tam — him (Kaśyapa); tarpayitvā — gratifying; draviṇaiḥ — with valuable offerings; nivartya — stopping; viṣa-hāriṇam — an expert in counteracting poison; dvija-rūpa — in the form of a brāhmaṇa; praticchannaḥ — disguising himself; kāma-rūpaḥ — Takṣaka, who could assume any form he wished; adaśat — bit; nṛpam — King Parīkṣit.

tam — jej (Kaśyapu); tarpayitvā — uspokojil; draviṇaiḥ — vzácnými dary; nivartya — zastavil; viṣa-hāriṇam — odborník na neutralizování jedu; dvija-rūpa — podobu brāhmaṇy; praticchannaḥ — přijal; kāma-rūpaḥ — Takṣaka, který dokázal přijmout jakoukoliv podobu si přál; adaśat — uštkl; nṛpam — krále Parīkṣita.

Translation

Překlad

Takṣaka flattered Kaśyapa by presenting him with valuable offerings and thereby stopped the sage, who was expert in counteracting poison, from protecting Mahārāja Parīkṣit. Then the snake-bird, who could assume any form he wished, disguised himself as a brāhmaṇa, approached the King and bit him.

Takṣaka Kaśyapu uspokojil vzácnými dary a tak mudrci, který dokázal neutralizovat jed, zabránil v ochranĕ Mahārāje Parīkṣita. Potom okřídlený had, který dokázal přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání, přijal podobu brāhmaṇy, přišel ke králi a uštkl ho.

Purport

Význam

Kaśyapa could counteract the poison of Takṣaka and demonstrated this power by bringing a palm tree back to life after Takṣaka had burned it to ashes by biting it with his fangs. According to the arrangement of destiny, Kaśyapa was diverted by Takṣaka, and the inevitable took place.

Kaśyapa by dokázal Takṣakův jed neutralizovat, což předvedl na palmĕ, kterou přivedl k životu po té, co ji Takṣaka kousnutím svými jedovými zuby spálil na popel. Řízením osudu se Takṣakovi podařilo Kaśyapu odvrátit, a tak došlo k nevyhnutelnému.