Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Devanagari

Dévanágarí

एता: कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातु-
र्नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्न: ।
लीलाकथास्ते कथिता: समासत:
कार्त्स्‍न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीश: ॥ ३९ ॥

Text

Verš

etāḥ kuru-śreṣṭha jagad-vidhātur
nārāyaṇasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
līlā-kathās te kathitāḥ samāsataḥ
kārtsnyena nājo ’py abhidhātum īśaḥ
etāḥ kuru-śreṣṭha jagad-vidhātur
nārāyaṇasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
līlā-kathās te kathitāḥ samāsataḥ
kārtsnyena nājo ’py abhidhātum īśaḥ

Synonyms

Synonyma

etāḥ — these; kuru-śreṣṭha — O best of the Kurus; jagat-vidhātuḥ — of the creator of the universe; nārāyaṇasya — of Lord Nārāyaṇa; akhila-sattva-dhāmnaḥ — the reservoir of all existences; līlā-kathāḥ — the pastime narrations; te — to you; kathitāḥ — have been related; samāsataḥ — in summary; kārtsnyena — entirely; na — not; ajaḥ — unborn Brahmā; api — even; abhidhātum — to enumerate; īśaḥ — is capable.

etāḥ — tato; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; jagat-vidhātuḥ — stvořitele vesmíru; nārāyaṇasya — Pána Nārāyaṇa; akhila-sattva-dhāmnaḥ — zdroje veškeré existence; līlā-kathāḥ — vyprávĕní o zábavách; te — tobĕ; kathitāḥ — vyprávĕl jsem; samāsataḥ — v souhrnu; kārtsnyena — zcela; na — ne; ajaḥ — nezrozený Brahmā; api — dokonce ani; abhidhātum — vyčíslit; īśaḥ — je schopen.

Translation

Překlad

O best of the Kurus, I have related to you these narrations of the pastimes of Lord Nārāyaṇa, the creator of this world and the ultimate reservoir of all existence, presenting them to you only in brief summary. Even Lord Brahmā himself would be incapable of describing them entirely.

Ó nejlepší z Kuruovců, pouze v krátkém souhrnu jsem ti vyprávĕl o zábavách Pána Nārāyaṇa, stvořitele tohoto svĕta a konečného zdroje veškeré existence. Zcela by je nedokázal popsat ani samotný Pán Brahmā.