Skip to main content

Text 45

Sloka 45

Devanagari

Dévanágarí

पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् ।
सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तम: ॥ ४५ ॥

Text

Verš

puṁsāṁ kali-kṛtān doṣān
dravya-deśātma-sambhavān
sarvān harati citta-stho
bhagavān puruṣottamaḥ
puṁsāṁ kali-kṛtān doṣān
dravya-deśātma-sambhavān
sarvān harati citta-stho
bhagavān puruṣottamaḥ

Synonyms

Synonyma

puṁsām — of men; kali-kṛtān — created by the influence of Kali; doṣān — the faults; dravya — objects; deśa — space; ātma — and personal nature; sambhavān — based upon; sarvān — all; harati — steals away; citta-sthaḥ — situated within the heart; bhagavān — the almighty Lord; puruṣa-uttamaḥ — the Supreme Person.

puṁsām — lidí; kali-kṛtān — vytvořené Kaliho vlivem; doṣān — nedostatky; dravya — objekty; deśa — prostor; ātma — a osobní povaha; sambhavān — založeno na; sarvān — všeho; harati — zbavuje; citta-sthaḥ — sídlící v srdci; bhagavān — všemocný Pán; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Osoba.

Translation

Překlad

In the Kali-yuga, objects, places and even individual personalities are all polluted. The almighty Personality of Godhead, however, can remove all such contamination from the life of one who fixes the Lord within his mind.

V Kali-yuze jsou objekty, místa a dokonce i jednotlivé osobnosti znečištĕny. Všemocná Osobnost Božství však může veškeré tyto nečistoty odstranit ze srdce toho, kdo Pána neochvĕjnĕ umístí ve své mysli.