Skip to main content

Text 60

Sloka 60

Devanagari

Dévanágarí

द्वादश्यामेकादश्यां वा श‍ृण्वन्नायुष्यवान्भवेत् ।
पठत्यनश्न‍न् प्रयतस्पूतो भवति पातकात् ॥ ६० ॥

Text

Verš

dvādaśyām ekādaśyāṁ vā
śṛṇvann āyuṣyavān bhavet
paṭhaty anaśnan prayataḥ
pūto bhavati pātakāt
dvādaśyām ekādaśyāṁ vā
śṛṇvann āyuṣyavān bhavet
paṭhaty anaśnan prayataḥ
pūto bhavati pātakāt

Synonyms

Synonyma

dvādaśyām — on the twelfth day of either fortnight of the month; ekādaśyām — on the auspicious eleventh day; — or; śṛṇvan — hearing; āyuṣya-vān — possessed of long life; bhavet — one becomes; paṭhati — if one recites; anaśnan — while refraining from eating; prayataḥ — with careful attention; pūtaḥ — purified; bhavati — one becomes; pātakāt — from sinful reactions.

dvādaśyām — ve dvanáctý den každé poloviny mĕsíce; ekādaśyām — v příznivý jedenáctý den; — nebo; śṛṇvan — vyslechne; āyuṣya-vān — vlastníkem dlouhého života; bhavet — stane se; paṭhati — když recituje; anaśnan — zatímco drží půst; prayataḥ — s pečlivou pozorností; pūtaḥ — očištĕn; bhavati — bude; pātakāt — od následků hříchů.

Translation

Překlad

One who hears this Bhāgavatam on the Ekādaśī or Dvādaśī day is assured of long life, and one who recites it with careful attention while fasting is purified of all sinful reactions.

Ten, kdo poslouchá Bhāgavatam na Ekādaśī nebo Dvādaśī, má zaručen dlouhý život a kdo jej s pečlivou pozorností recituje, když drží půst, je očištĕn ode všech následků hříchů.