Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वर: ।
वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले ॥ २७ ॥

Text

Verš

yatrāvatīrṇo bhagavān
kṛṣṇākhyo jagad-īśvaraḥ
vasudeva-gṛhe janma
tato vṛddhiś ca gokule
yatrāvatīrṇo bhagavān
kṛṣṇākhyo jagad-īśvaraḥ
vasudeva-gṛhe janma
tato vṛddhiś ca gokule

Synonyms

Synonyma

yatra — in which dynasty; avatīrṇaḥ — descended; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; kṛṣṇa-ākhyaḥ — known as Kṛṣṇa; jagat-īśvaraḥ — the Lord of the universe; vasudeva-gṛhe — in the home of Vasudeva; janma — His birth; tataḥ — subsequently; vṛddhiḥ — His growing up; ca — and; gokule — in Gokula.

yatra — ve které dynastii; avatīrṇaḥ — sestoupil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa-ākhyaḥ — známý jako Kṛṣṇa; jagat-īśvaraḥ — Pán vesmíru; vasudeva-gṛhe — v domĕ Vasudevy; janma — Jeho zrození; tataḥ — následnĕ; vṛddhiḥ — Jeho růst; ca — a; gokule — v Gokule.

Translation

Překlad

How Śrī Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead and Lord of the universe, descended into this Yadu dynasty, how He took birth in the home of Vasudeva, and how He then grew up in Gokula — all this is described in detail.

Dopodrobna také líčí, jak se v této Yaduovĕ dynastii zjevil Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství a Pán vesmíru, jak se narodil ve Vasudevovĕ domĕ a jak potom vyrůstal v Gokule.