Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

श्रवणाद् दर्शनाद् वापि महापातकिनोऽपि व: ।
शुध्येरन्नन्त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिभि: ॥ २५ ॥

Text

Verš

śravaṇād darśanād vāpi
mahā-pātakino ’pi vaḥ
śudhyerann antya-jāś cāpi
kim u sambhāṣaṇādibhiḥ
śravaṇād darśanād vāpi
mahā-pātakino ’pi vaḥ
śudhyerann antya-jāś cāpi
kim u sambhāṣaṇādibhiḥ

Synonyms

Synonyma

śravaṇāt — by hearing about; darśanāt — by seeing; — or; api — also; mahā-pātakinaḥ — those who commit the worst kinds of sins; api — even; vaḥ — you; śudhyeran — they become purified; antya-jāḥ — outcastes; ca — and; api — even; kim u — what to speak of; sambhāṣaṇa-ādibhiḥ — by directly speaking with, and so on.

śravaṇāt — nasloucháním o; darśanāt — pohledem na; — nebo; api — také; mahā-pātakinaḥ — ti, kdo se dopouštĕjí tĕch nejhorších hříchů; api — dokonce; vaḥ — ty; śudhyeran — jsou očištĕni; antya-jāḥ — nedotknutelní; ca — a; api — dokonce; kim u — nemluvĕ o; sambhāṣaṇa-ādibhiḥ — přímým rozhovorem a tak dále.

Translation

Překlad

Even the worst sinners and social outcastes are purified just by hearing about or seeing personalities like you. Imagine, then, how purified they become by directly speaking with you.

Pouhým nasloucháním o osobnostech jako jsi ty nebo jejich spatřením se očistí dokonce i ti nejhorší hříšníci a nedotknutelní. Představ si tedy, jak se očistí přímým rozhovorem s tebou.