Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जि: पुरञ्जय: ।
करिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिन्दयदुमद्रकान् ॥ ३४ ॥

Text

Verš

māgadhānāṁ tu bhavitā
viśvasphūrjiḥ purañjayaḥ
kariṣyaty aparo varṇān
pulinda-yadu-madrakān
māgadhānāṁ tu bhavitā
viśvasphūrjiḥ purañjayaḥ
kariṣyaty aparo varṇān
pulinda-yadu-madrakān

Synonyms

Synonyma

māgadhānām — of the Magadha province; tu — and; bhavitā — there will be; viśvasphūrjiḥ — Viśvasphūrji; purañjayaḥ — King Purañjaya; kariṣyati — he will make; aparaḥ — being the replica of; varṇān — all the civilized classes of men; pulinda-yadu-madrakān — into outcastes such as the Pulindas, Yadus and Madrakas.

māgadhānām — z provincie Magadha; tu — a; bhavitā — bude; viśvasphūrjiḥ — Viśvasphūrji; purañjayaḥ — král Purañjaya; kariṣyati — učiní; aparaḥ — jako napodobenina; varṇān — všechny civilizované třídy lidí; pulinda-yadu-madrakān — nedotknutelnými jako jsou Pulindové, Yaduové a Madrakové.

Translation

Překlad

There will then appear a king of the Māgadhas named Viśvasphūrji, who will be like another Purañjaya. He will turn all the civilized classes into low-class, uncivilized men in the same category as the Pulindas, Yadus and Madrakas.

Poté se objeví král Māgadhů jménem Viśvasphūrji, který bude jako druhý Purañjaya. Z příslušníků všech civilizovaných tříd udĕlá nízké necivilizované lidi stejné kategorie jako jsou Pulindové, Yaduové a Madrakové.