Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णु: केनापि कर्मणा ।
निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जात: सुखावह: ॥ ३७ ॥

Text

Verš

nūnaṁ me bhagavān prīto
viṣṇuḥ kenāpi karmaṇā
nirvedo ’yaṁ durāśāyā
yan me jātaḥ sukhāvahaḥ
nūnaṁ me bhagavān prīto
viṣṇuḥ kenāpi karmaṇā
nirvedo ’yaṁ durāśāyā
yan me jātaḥ sukhāvahaḥ

Synonyms

Synonyma

nūnam — undoubtedly; me — with me; bhagavān — the Supreme Lord; prītaḥ — is pleased; viṣṇuḥ — the Personality of Godhead; kena api — by some; karmaṇā — activity; nirvedaḥ — detachment from sense gratification; ayam — this; durāśāyāḥ — in one who so stubbornly hoped for material enjoyment; yat — because; me — in me; jātaḥ — it has arisen; sukha — happiness; āvahaḥ — bringing.

nūnam — nepochybnĕ; me — mnou; bhagavān — Nejvyšší Pán; prītaḥ — je potĕšený; viṣṇuḥ — Osobnost Božství; kena api — nĕjakou; karmaṇā — činností; nirvedaḥ — odpoutanost od smyslového požitku; ayam — tato; durāśāyāḥ — u té, která tak umínĕnĕ doufala v hmotný požitek; yat — protože; me — u mĕ; jātaḥ — zrodila se; sukha — štĕstí; āvahaḥ — přinášející.

Translation

Překlad

Although I most stubbornly hoped to enjoy the material world, somehow or other detachment has arisen in my heart, and it is making me very happy. Therefore the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu, must be pleased with me. Without even knowing it, I must have performed some activity satisfying to Him.

I když jsem tak umínĕnĕ doufala, že si budu užívat hmotného svĕta, nĕjakým způsobem se v mém srdci zrodila odpoutanost a díky tomu jsem teď velmi šťastná. Jistĕ jsem tedy musela potĕšit Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua. Aniž bych to vĕdĕla, musela jsem udĕlat nĕco, co Ho uspokojilo.