Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ ।
तान् शुल्कदान् वित्तवत: कान्तान् मेनेऽर्थकामुकी ॥ २४ ॥

Text

Verš

mārga āgacchato vīkṣya
puruṣān puruṣarṣabha
tān śulka-dān vittavataḥ
kāntān mene ’rtha-kāmukī
mārga āgacchato vīkṣya
puruṣān puruṣarṣabha
tān śulka-dān vittavataḥ
kāntān mene ’rtha-kāmukī

Synonyms

Synonyma

mārge — in that street; āgacchataḥ — those who were coming; vīkṣya — seeing; puruṣān — men; puruṣa-ṛṣabha — O best among men; tān — them; śulka-dān — who could pay the price; vitta-vataḥ — possessing money; kāntān — lovers or customers; mene — she considered; artha-kāmukī — desiring money.

mārge — po té ulici; āgacchataḥ — kteří přicházeli; vīkṣya — když vidĕla; puruṣān — muže; puruṣa-ṛṣabha — ó nejlepší z lidí; tān — je; śulka-dān — kteří by mohli zaplatit její cenu; vitta-vataḥ — mající peníze; kāntān — za milence či zákazníky; mene — považovala; artha-kāmukī — toužící po penĕzích.

Translation

Překlad

O best among men, this prostitute was very anxious to get money, and as she stood on the street at night she studied all the men who were passing by, thinking, “Oh, this one surely has money. I know he can pay the price, and I am sure he would enjoy my company very much.” Thus she thought about all the men on the street.

Ó nejlepší z lidí, tato prostitutka velmi dychtila po penĕzích a jak tak stála večer na ulici, prohlížela si všechny kolemjdoucí muže a přemýšlela: „Ó, tento má jistĕ peníze. Vím, že může zaplatit mou cenu a nepochybuji o tom, že by si se mnou velmi užíval.“ Takto uvažovala o všech mužích na ulici.