Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्त्ययना वयम् ।
गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभि: ॥ ८ ॥

Text

Verš

brāhmaṇāṁs tu mahā-bhāgān
kṛta-svastyayanā vayam
go-bhū-hiraṇya-vāsobhir
gajāśva-ratha-veśmabhiḥ
brāhmaṇāṁs tu mahā-bhāgān
kṛta-svastyayanā vayam
go-bhū-hiraṇya-vāsobhir
gajāśva-ratha-veśmabhiḥ

Synonyms

Synonyma

brāhmaṇān — the brāhmaṇas; tu — and; mahā-bhāgān — greatly fortunate; kṛta — having performed; svasti-ayanāḥ — the ceremonies for good fortune; vayam — we; go — with cows; bhū — land; hiraṇya — gold; vāsobhiḥ — and clothing; gaja — with elephants; aśva — horses; ratha — chariots; veśmabhiḥ — and houses.

brāhmaṇānbrāhmaṇy; tu — a; mahā-bhāgān — velmi požehnané; kṛta — po vykonání; svasti-ayanāḥ — obřadů pro přízeň osudu; vayam — my; go — kravami; bhū — pozemky; hiraṇya — zlatem; vāsobhiḥ — a oblečením; gaja — slony; aśva — koňmi; ratha — kočáry; veśmabhiḥ — a domy.

Translation

Překlad

After performing the expiatory rituals with the help of greatly fortunate brāhmaṇas, we will worship those brāhmaṇas by offering them cows, land, gold, clothing, elephants, horses, chariots and dwelling places.

Po vykonání odčiňujících obřadů s pomocí velmi požehnaných brāhmaṇů budeme uctívat tyto brāhmaṇy tím, že jim darujeme krávy, pozemky, zlato, oblečení, slony, konĕ, kočáry a domy.