Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत् प्रभुः ।
त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम् ॥ १३ ॥

Text

Verš

adho ’surāṇāṁ nāgānāṁ
bhūmer oko ’sṛjat prabhuḥ
tri-lokyāṁ gatayaḥ sarvāḥ
karmaṇāṁ tri-guṇātmanām
adho ’surāṇāṁ nāgānāṁ
bhūmer oko ’sṛjat prabhuḥ
tri-lokyāṁ gatayaḥ sarvāḥ
karmaṇāṁ tri-guṇātmanām

Synonyms

Synonyma

adhaḥ — below; asurāṇām — of the demons; nāgānām — of the celestial snakes; bhūmeḥ — from the earth; okaḥ — the residence; asṛjat — created; prabhuḥ — Lord Brahmā; tri-lokyām — of the three worlds; gatayaḥ — the destinations; sarvāḥ — all; karmaṇām — of fruitive activities; tri-guṇa-ātmanām — partaking of the three modes.

adhaḥ — dole; asurāṇām — démonů; nāgānām — nebeských hadů; bhūmeḥ — od Zemĕ; okaḥ — sídlo; asṛjat — stvořil; prabhuḥ — Pán Brahmā; tri-lokyām — tří svĕtů; gatayaḥ — cíle; sarvāḥ — všechny; karmaṇām — plodonosných činností; tri-guṇa-ātmanām — s vlivy tří kvalit.

Translation

Překlad

Lord Brahmā created the region below the earth for the demons and the Nāga snakes. In this way the destinations of the three worlds were arranged as the corresponding reactions for different kinds of work performed within the three modes of nature.

Pán Brahmā stvořil oblast pod Zemí pro démony a hady nāgy. Tak byly připraveny cíle ve třech svĕtech jako odpovídající reakce ze různé druhy činností konaných pod vlivem tří kvalit přírody.