Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

तानहं तेऽभिधास्यामि देवव्रतमुखाच्छ्रुतान् ।
ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपबृंहितान् ॥ १३ ॥

Text

Verš

tān ahaṁ te ’bhidhāsyāmi
deva-vrata-mukhāc chrutān
jñāna-vairāgya-vijñāna-
śraddhā-bhakty-upabṛṁhitān
tān ahaṁ te ’bhidhāsyāmi
deva-vrata-mukhāc chrutān
jñāna-vairāgya-vijñāna-
śraddhā-bhakty-upabṛṁhitān

Synonyms

Synonyma

tān — those; aham — I; te — unto you; abhidhāsyāmi — will describe; deva-vrata — of Bhīṣmadeva; mukhāt — from the mouth; śrutān — heard; jñāna — Vedic knowledge; vairāgya — detachment; vijñāna — self-realization; śraddhā — faith; bhakti — and devotional service; upa-bṛṁhitān — consisting of.

tān — ty; aham — Já; te — tobĕ; abhidhāsyāmi — vyložím; deva-vrata — Bhīṣmadevy; mukhāt — z úst; śrutān — vyslechnuté; jñāna — védské poznání; vairāgya — odpoutanost; vijñāna — seberealizaci; śraddhā — víru; bhakti — a oddanou službu; upa-bṛṁhitān — zahrnující.

Translation

Překlad

I will now speak unto you those religious principles of Vedic knowledge, detachment, self-realization, faith and devotional service that were heard directly from the mouth of Bhīṣmadeva.

Nyní ti vyložím ty náboženské zásady týkající se védského poznání, odpoutanosti, seberealizace, víry a oddané služby, které jsme vyslechli přímo od Bhīṣmadevy.