Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

तत्तत् सात्त्विकमेवैषां यद् यद् वृद्धा: प्रचक्षते ।
निन्दन्ति तामसं तत्तद् राजसं तदुपेक्षितम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

tat tat sāttvikam evaiṣāṁ
yad yad vṛddhāḥ pracakṣate
nindanti tāmasaṁ tat tad
rājasaṁ tad-upekṣitam
tat tat sāttvikam evaiṣāṁ
yad yad vṛddhāḥ pracakṣate
nindanti tāmasaṁ tat tad
rājasaṁ tad-upekṣitam

Synonyms

Synonyma

tat tat — those things; sāttvikam — in the mode of goodness; eva — indeed; eṣām — among the ten items; yat yat — whatever; vṛddhāḥ — the sages of the past, such as Vyāsadeva, who are expert in Vedic knowledge; pracakṣate — they praise; nindanti — they scorn; tāmasam — in the mode of ignorance; tat tat — those things; rājasam — in the mode of passion; tat — by the sages; upekṣitam — left alone, neither praised nor criticized.

tat tat — ty vĕci; sāttvikam — na úrovni kvality dobra; eva — vskutku; eṣām — mezi tĕmito deseti; yat yat — cokoliv; vṛddhāḥ — mudrci minulosti, jako Vyāsadeva, znalí védského poznání; pracakṣate — velebí; nindanti — znevažují; tāmasam — pod vlivem nevĕdomostí; tat tat — ty vĕci; rājasam — ovlivnĕné kvalitou vášnĕ; tat — mudrci; upekṣitam — ponechané bez povšimnutí, nehodnocené ani pochvalnĕ, ani kriticky.

Translation

Překlad

Among the ten items I have just mentioned, the great sages who understand Vedic knowledge have praised and recommended those that are in the mode of goodness, criticized and rejected those in the mode of ignorance, and shown indifference to those in the mode of passion.

Mezi tĕmito deseti položkami, které jsem právĕ vyjmenoval, velcí mudrci znalí védského poznání chválí a doporučují ty, které jsou na úrovni kvality dobra, kritizují a zavrhují ty, které jsou pod vlivem kvality nevĕdomosti, a jsou neteční vůči tĕm, které ovlivňuje kvalita vášnĕ.