Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

न स्तुवीत न निन्देत कुर्वत: साध्वसाधु वा ।
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जित: समद‍ृङ्‍मुनि: ॥ १६ ॥

Text

Verš

na stuvīta na nindeta
kurvataḥ sādhv asādhu vā
vadato guṇa-doṣābhyāṁ
varjitaḥ sama-dṛṅ muniḥ
na stuvīta na nindeta
kurvataḥ sādhv asādhu vā
vadato guṇa-doṣābhyāṁ
varjitaḥ sama-dṛṅ muniḥ

Synonyms

Synonyma

na stuvīta — does not praise; na nindeta — does not criticize; kurvataḥ — those who are working; sādhu — very nicely; asādhu — very badly; — or; vadataḥ — those who are speaking; guṇa-doṣābhyām — from good and bad qualities; varjitaḥ — freed; sama-dṛk — seeing things equally; muniḥ — a saintly sage.

na stuvīta — nechválí; na nindeta — nekritizuje; kurvataḥ — ty, kdo jednají; sādhu — velmi pĕknĕ; asādhu — velmi špatnĕ; — nebo; vadataḥ — ty, kdo mluví; guṇa-doṣābhyām — od dobrých a špatných vlastností; varjitaḥ — oproštĕný; sama-dṛk — hledící na vše stejným pohledem; muniḥ — svatý mudrc.

Translation

Překlad

A saintly sage sees with equal vision and therefore is not affected by that which is materially good or bad. Indeed, although he observes others performing good and bad work and speaking properly and improperly, the sage does not praise or criticize anyone.

Svatý mudrc na vše hledí stejným pohledem, a tak ho neovlivňuje to, co je z hmotného hlediska dobré nebo špatné. I když vidí, že druzí jednají dobře nebo špatnĕ a mluví vhodnĕ či nevhodnĕ, mudrc nikoho nechválí ani nekritizuje.