Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

स्वमातु: स्विन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्रज: ।
द‍ृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण: कृपयासीत् स्वबन्धने ॥ १८ ॥

Text

Verš

sva-mātuḥ svinna-gātrāyā
visrasta-kabara-srajaḥ
dṛṣṭvā pariśramaṁ kṛṣṇaḥ
kṛpayāsīt sva-bandhane
sva-mātuḥ svinna-gātrāyā
visrasta-kabara-srajaḥ
dṛṣṭvā pariśramaṁ kṛṣṇaḥ
kṛpayāsīt sva-bandhane

Synonyms

Synonyma

sva-mātuḥ — of His own mother (Kṛṣṇa’s mother, Yaśodādevī); svinna-gātrāyāḥ — when Kṛṣṇa saw His mother perspiring all over because of unnecessary labor; visrasta — were falling down; kabara — from her hair; srajaḥ — of whom the flowers; dṛṣṭvā — by seeing the condition of His mother; pariśramam — He could understand that she was now overworked and feeling fatigued; kṛṣṇaḥ — the Supreme Personality of Godhead; kṛpayā — by His causeless mercy upon His devotee and mother; āsīt — agreed; sva-bandhane — in binding Him.

sva-mātuḥ — své matky (Kṛṣṇovy matky, Yaśodādevī); svinna-gātrāyāḥ — když Kṛṣṇa viděl, že se Jeho matka marnou prací potí po celém těle; visrasta — padaly; kabara — z jejích vlasů; srajaḥ — jejíž květy; dṛṣṭvā — když viděl stav své matky; pariśramam — chápal, že už je přepracovaná a unavená; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛpayā — ze své bezpříčinné milosti ke své oddané a matce; āsīt — souhlasil; sva-bandhane — se svým spoutáním.

Translation

Překlad

Because of mother Yaśodā’s hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child Kṛṣṇa saw His mother thus fatigued, He became merciful to her and agreed to be bound.

Celé tělo matky Yaśody kvůli její těžké práci zalil pot a květy i ozdobný hřeben jí vypadávaly z vlasů. Když malý Kṛṣṇa viděl svou matku tak unavenou, slitoval se nad ní a nechal se od ní svázat.

Purport

Význam

When mother Yaśodā and the other ladies finally saw that Kṛṣṇa, although decorated with many bangles and other jeweled ornaments, could not be bound with all the ropes available in the house, they decided that Kṛṣṇa was so fortunate that He could not be bound by any material condition. Thus they gave up the idea of binding Him. But in competition between Kṛṣṇa and His devotee, Kṛṣṇa sometimes agrees to be defeated. Thus Kṛṣṇa’s internal energy, yoga-māyā, was brought to work, and Kṛṣṇa agreed to be bound by mother Yaśodā.

Když matka Yaśodā a ostatní ženy nakonec viděly, že Kṛṣṇu nelze svázat ani všemi provazy v domě-přestože je zároveň ozdoben mnoha náramky a jinými šperky z drahokamů-došly k závěru, že Kṛṣṇa má takové štěstí, že Ho není možné spoutat žádným hmotným způsobem. S představou, že Ho spoutají, se tedy rozloučily. Kṛṣṇa však někdy při soutěžení se svými oddanými přistoupí na to, že bude poražen. Byla proto povolána Kṛṣṇova vnitřní energie yogamāyā a Kṛṣṇa se nechal od matky Yaśody svázat.