Skip to main content

Text 59

Sloka 59

Devanagari

Dévanágarí

पूर्णकामावपि युवां नरनारायणावृषी ।
धर्ममाचरतां स्थित्यै ऋषभौ लोकसङ्ग्रहम् ॥ ५९ ॥

Text

Verš

pūrṇa-kāmāv api yuvāṁ
nara-nārāyaṇāv ṛṣī
dharmam ācaratāṁ sthityai
ṛṣabhau loka-saṅgraham
pūrṇa-kāmāv api yuvāṁ
nara-nārāyaṇāv ṛṣī
dharmam ācaratāṁ sthityai
ṛṣabhau loka-saṅgraham

Synonyms

Synonyma

pūrṇa — full; kāmau — in all desires; api — although; yuvām — you two; nara-nārāyaṇau ṛṣī — as the sages Nara and Nārāyaṇa; dharmam — the principles of religion; ācaratām — should execute; sthityai — for its maintenance; ṛṣabhau — the best of all persons; loka-saṅgraham — for the benefit of the general populace.

pūrṇa — úplní; kāmau — ve všech tužbách; api — ačkoliv; yuvām — vy dva; nara-nārāyaṇau ṛṣī — jako mudrci Nara a Nārāyaṇa; dharmam — zásady náboženství; ācaratām — mĕli byste následovat; sthityai — pro jeho udržování; ṛṣabhau — nejlepší ze všech osob; loka-saṅgraham — ve prospĕch obyčejných lidí.

Translation

Překlad

Although all your desires are completely fulfilled, O best of exalted personalities, for the benefit of the people in general you should continue to exemplify religious behavior as the sages Nara and Nārāyaṇa.

Ačkoliv jsou všechny vaše touhy zcela splnĕné, ó nejlepší ze vznešených osobností, ve prospĕch obyčejných lidí byste mĕli jít nadále příkladem zbožného chování jako mudrci Nara a Nārāyaṇa.