Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत् स्वगात्रत: ।
केदार आत्मक्रव्येण जुह्वानोऽग्निमुखं हरम् ॥ १७ ॥

Text

Verš

ity ādiṣṭas tam asura
upādhāvat sva-gātrataḥ
kedāra ātma-kravyeṇa
juhvāno gni-mukhaṁ haram
ity ādiṣṭas tam asura
upādhāvat sva-gātrataḥ
kedāra ātma-kravyeṇa
juhvāno gni-mukhaṁ haram

Synonyms

Synonyma

iti — thus; ādiṣṭaḥ — instructed; tam — him (Lord Śiva); asuraḥ — the demon; upādhāvat — worshiped; sva — his own; gātrataḥ — from the bodily limbs; kedāre — at the holy place Kedāranātha; ātma — his own; kravyeṇa — with the flesh; juhvānaḥ — offering oblations; agni — the fire; mukham — whose mouth; haram — Lord Śiva.

iti — takto; ādiṣṭaḥ — poučen; tam — jeho (Pána Śivu); asuraḥ — démon; upādhāvat — uctíval; sva — vlastních; gātrataḥ — z tĕlesných končetin; kedāre — na svatém místĕ Kedāranāthu; ātma — svým vlastním; kravyeṇa — masem; juhvānaḥ — obĕtující; agni — oheň; mukham — jehož ústa; haram — Pán Śiva.

Translation

Překlad

[Śukadeva Gosvāmī continued:] Thus advised, the demon proceeded to worship Lord Śiva at Kedāranātha by taking pieces of flesh from his own body and offering them as oblations into the sacred fire, which is Lord Śiva’s mouth.

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Po této radĕ se démon pustil do uctívání Pána Śivy v Kedāranāthu tak, že si z tĕla uřezával kusy masa a obĕtoval je do posvátného ohnĕ, který je ústy Pána Śivy.