Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी ।
अनीहयागताहार्यनिर्वर्तितनिजक्रिय: ॥ १४ ॥

Text

Verš

sa uvāsa videheṣu
mithilāyāṁ gṛhāśramī
anīhayāgatāhārya-
nirvartita-nija-kriyaḥ
sa uvāsa videheṣu
mithilāyāṁ gṛhāśramī
anīhayāgatāhārya-
nirvartita-nija-kriyaḥ

Synonyms

Synonyma

saḥ — he; uvāsa — dwelled; videheṣu — in the kingdom of Videha; mithilāyām — in the city of Mithilā; gṛha-āśramī — as a member of the regulated order of family life; anīhayā — without endeavor; āgata — came to him; āhārya — by food and other means of sustenance; nirvartita — carried out; nija — his; kriyaḥ — obligations.

saḥ — on; uvāsa — sídlil; videheṣu — v království jménem Videha; mithilāyām — ve mĕstĕ Mithile; gṛha-āśramī — ve stavu usmĕrnĕného rodinného života; anīhayā — bez zvláštního úsilí; āgata — jež k nĕmu přicházely; āhārya — s jídlem a dalšími potřebami pro přežití; nirvartita — konal; nija — své; kriyaḥ — povinnosti.

Translation

Překlad

Living as a religious householder in the city of Mithilā, within the kingdom of Videha, he managed to fulfill his obligations while maintaining himself with whatever sustenance easily came his way.

Žil jako zbožný hospodář ve mĕstĕ Mithile v království jménem Videha a při plnĕní svých povinností si vystačil s tĕmi prostředky živobytí, které mu přicházely samy snadno do cesty.