Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

आदाय व्यसृजन् केचित् सज्यं कर्तुमनीश्वरा: ।
आकोष्ठं ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेऽमुना हता: ॥ २२ ॥

Text

Verš

ādāya vyasṛjan kecit
sajyaṁ kartum anīśvarāḥ
ā-koṣṭhaṁ jyāṁ samutkṛṣya
petur eke ’munāhatāḥ
ādāya vyasṛjan kecit
sajyaṁ kartum anīśvarāḥ
ā-koṣṭhaṁ jyāṁ samutkṛṣya
petur eke ’munāhatāḥ

Synonyms

Synonyma

ādāya — after picking up; vyasṛjan — let go; kecit — some of them; sajyam — strung; kartum — to make it; anīśvarāḥ — unable; ā-koṣṭham — up to the tip (of the bow); jyām — the bowstring; samutkṛṣya — having pulled; petuḥ — fell down; eke — some; amunā — by it (the bow); hatāḥ — hit.

ādāya — poté, co zdvihli; vyasṛjan — upustili; kecit — nĕkteří z nich; sajyam — osazený tĕtivou; kartum — učinit; anīśvarāḥ — neschopní; ā-koṣṭham — až po špičku (luku); jyām — tĕtivu; samutkṛṣya — poté, co natáhli; petuḥ — spadli; eke — nĕkteří; amunā — tím (lukem); hatāḥ — udeření.

Translation

Překlad

Some of them picked up the bow but could not string it, and so they threw it aside in frustration. Some managed to pull the bowstring toward the tip of the bow, only to have the bow spring back and knock them to the ground.

Nĕkteří z nich luk zdvihli, ale nedokázali mu nasadit tĕtivu, a tak ho zklamanĕ upustili. Nĕkterým se podařilo natáhnout tĕtivu až ke špičce luku, ale luk se vymrštil a srazil je k zemi.