Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

निवासित: प्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा ।
महिष्या वीजित: श्रान्तो बालव्यजनहस्तया ॥ १७ ॥

Text

Verš

nivāsitaḥ priyā-juṣṭe
paryaṅke bhrātaro yathā
mahiṣyā vījitaḥ śrānto
bāla-vyajana-hastayā
nivāsitaḥ priyā-juṣṭe
paryaṅke bhrātaro yathā
mahiṣyā vījitaḥ śrānto
bāla-vyajana-hastayā

Synonyms

Synonyma

nivāsitaḥ — seated; priyā — by His beloved; juṣṭe — used; paryaṅke — on the bed; bhrātaraḥ — brothers; yathā — just as; mahiṣyā — by His queen; vījitaḥ — fanned; śrāntaḥ — tired; bāla — of (yak-tail) hair; vyajana — a fan; hastayā — in whose hand.

nivāsitaḥ — usazený; priyā — Jeho milou; juṣṭe — používanou; paryaṅke — na lůžko; bhrātaraḥ — bratři; yathā — jako; mahiṣyā — Jeho královnou; vījitaḥ — ovívaný; śrāntaḥ — unavený; bāla — ze žíní (z jačího ohonu); vyajana — vĕjíř; hastayā — jež mĕla v ruce.

Translation

Překlad

He treated me just like one of His brothers, making me sit on the bed of His beloved consort. And because I was fatigued, His queen personally fanned me with a yak-tail cāmara.

Když mĕ posadil na lůžko své milované choti, choval se ke mnĕ, jako kdybych byl jedním z Jeho bratrů. A jelikož jsem byl unavený, Jeho královna mĕ osobnĕ ovívala cāmarou z jačího ohonu.