Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

स तानादाय विप्राग्र्‍य: प्रययौ द्वारकां किल ।
कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् ॥ १५ ॥

Text

Verš

sa tān ādāya viprāgryaḥ
prayayau dvārakāṁ kila
kṛṣṇa-sandarśanaṁ mahyaṁ
kathaṁ syād iti cintayan
sa tān ādāya viprāgryaḥ
prayayau dvārakāṁ kila
kṛṣṇa-sandarśanaṁ mahyaṁ
kathaṁ syād iti cintayan

Synonyms

Synonyma

saḥ — he; tān — them; ādāya — taking; vipra-agryaḥ — the best of brāhmaṇas; prayayau — went; dvārakām — to Dvārakā; kila — indeed; kṛṣṇa-sandarśanam — the audience of Lord Kṛṣṇa; mahyam — for me; katham — how; syāt — will it happen; iti — thus; cintayan — thinking.

saḥ — on; tān — je; ādāya — poté, co vzal; vipra-agryaḥ — nejlepší z brāhmaṇů; prayayau — šel; dvārakām — do Dvāraky; kila — vskutku; kṛṣṇa-sandarśanam — setkání s Pánem Kṛṣṇou; mahyam — pro mĕ; katham — jak; syāt — stane se; iti — takto; cintayan — uvažující.

Translation

Překlad

Taking the flat rice, the saintly brāhmaṇa set off for Dvārakā, all the while wondering “How will I be able to have Kṛṣṇa’s audience?”

Zbožný brāhmaṇa vzal rýžové vločky a vydal se do Dvāraky. Celou dobu přemítal: „Jak se budu moci s Pánem Kṛṣṇou setkat?“

Purport

Význam

Among other things, Sudāmā assumed that the gatekeepers would stop him.

Sudāmā mimo jiné předpokládal, že ho zadrží vrátní.