Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

तावङ्‍‍घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ
घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु ।
तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं
मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रो: ॥ २२ ॥

Text

Verš

tāv aṅghri-yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau
ghoṣa-praghoṣa-ruciraṁ vraja-kardameṣu
tan-nāda-hṛṣṭa-manasāv anusṛtya lokaṁ
mugdha-prabhītavad upeyatur anti mātroḥ
tāv aṅghri-yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau
ghoṣa-praghoṣa-ruciraṁ vraja-kardameṣu
tan-nāda-hṛṣṭa-manasāv anusṛtya lokaṁ
mugdha-prabhītavad upeyatur anti mātroḥ

Synonyms

Synonyma

tau — Kṛṣṇa and Balarāma; aṅghri-yugmam anukṛṣya — dragging Their legs; sarīsṛpantau — crawling like snakes; ghoṣa-praghoṣa-ruciram — producing a sound with Their ankle bells that was very, very sweet to hear; vraja-kardameṣu — in the mud created by cow dung and cow urine on the earth of Vrajabhūmi; tat-nāda — by the sound of those ankle bells; hṛṣṭa-manasau — being very much pleased; anusṛtya — following; lokam — other persons; mugdha — thus being enchanted; prabhīta-vat — then again being afraid of them; upeyatuḥ — immediately returned; anti mātroḥ — toward Their mothers.

tau — Kṛṣṇa a Balarāma; aṅghri-yugmam anukṛṣya — táhnoucí své nohy; sarīsṛpantau — plazící se jako hadi; ghoṣa-praghoṣa-ruciram — vydávající svými nákotníčky velice sladký zvuk; vraja-kardameṣu — v blátě z kravského trusu a moči na půdě Vrajabhūmi; tat-nāda — zvukem těchto nákotníčků; hṛṣṭa-manasau — velice potěšeni; anusṛtya — následující; lokam — jiné osoby; mugdha — takto okouzleni; prabhīta-vat — pak se jich zase obávající; upeyatuḥ — okamžitě se vrátili; anti mātroḥ — ke svým matkám.

Translation

Překlad

When Kṛṣṇa and Balarāma, with the strength of Their legs, crawled in the muddy places created in Vraja by cow dung and cow urine, Their crawling resembled the crawling of serpents, and the sound of Their ankle bells was very charming. Very much pleased by the sound of other people’s ankle bells, They used to follow these people as if going to Their mothers, but when They saw that these were other people, They became afraid and returned to Their real mothers, Yaśodā and Rohiṇī.

Když se Kṛṣṇa a Balarāma, odstrkávající se svýma nožkama, plazili rozbahněnými místy Vraji vytvořenými kravským trusem a močí, připomínali plazící se hady a zvonečky na Jejich kotnících vydávaly okouzlující zvuk. Velmi se jim líbily zvuky nákotníčků jiných lidí, a proto je následovali jako své matky, ale když viděli, že je to někdo jiný, dostali strach a vrátili se ke svým skutečným matkám, Yaśodě a Rohiṇī.

Purport

Význam

When Kṛṣṇa and Balarāma were crawling about Vrajabhūmi, They were enchanted by the sound of ankle bells. Thus They sometimes followed other people, who would enjoy the crawling of Kṛṣṇa and Balarāma and exclaim, “Oh, see how Kṛṣṇa and Balarāma are crawling!” Upon hearing this, Kṛṣṇa and Balarāma could understand that these were not Their mothers They were following, and They would return to Their actual mothers. Thus the crawling of Kṛṣṇa and Balarāma was enjoyed by the people of the neighborhood, as well as by mother Yaśodā and Rohiṇī and the two children Themselves.

Když se Kṛṣṇa a Balarāma plazili po Vrajabhūmi, byli okouzleni zvukem nákotníčků. Proto někdy následovali jiné lidi, kteří se radovali z Jejich lezení a volali: “Podívejte, jak Kṛṣṇa a Balarāma lezou!” Jakmile to Kṛṣṇa a Balarāma uslyšeli, pochopili, že ti, které následují, nejsou Jejich matky, a vrátili se ke svým pravým matkám. Lezení Kṛṣṇy a Balarāmy tedy přinášelo radost jak lidem z okolí, tak matce Yaśodě a Rohiṇī i oběma dětem samotným.