Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिष: ।
अभ्यषिञ्चन् महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा ॥ ७ ॥

Text

Verš

saṁstutya munayo rāmaṁ
prayujyāvitathāśiṣaḥ
abhyaṣiñcan mahā-bhāgā
vṛtra-ghnaṁ vibudhā yathā
saṁstutya munayo rāmaṁ
prayujyāvitathāśiṣaḥ
abhyaṣiñcan mahā-bhāgā
vṛtra-ghnaṁ vibudhā yathā

Synonyms

Synonyma

saṁstutya — sincerely praising; munayaḥ — the sages; rāmam — Lord Balarāma; prayujya — awarding; avitatha — infallible; āśiṣaḥ — benedictions; abhyaṣiñcan — ceremoniously bathed; mahā-bhāgāḥ — the great personalities; vṛtra — of Vṛtrāsura; ghnam — the killer (Lord Indra); vibudhāḥ — the demigods; yathā — as.

saṁstutya — poté, co upřímnĕ oslavili; munayaḥ — mudrci; rāmam — Pána Balarāmu; prayujya — poté, co Mu udĕlili; avitatha — jež nikdy nevyznívají naprázdno; āśiṣaḥ — požehnání; abhyaṣiñcan — obřadnĕ vykoupali; mahā-bhāgāḥ — vznešené osobnosti; vṛtra — Vṛtrāsury; ghnam — hubitele (Pána Indru); vibudhāḥ — polobozi; yathā — jako.

Translation

Překlad

The exalted sages honored Lord Rāma with sincere prayers and awarded Him infallible blessings. Then they performed His ritual bath, just as the demigods had formally bathed Indra when he killed Vṛtra.

Vznešení mudrci uctili Pána Rāmu upřímnými modlitbami a udĕlili Mu požehnání, jež nikdy nevyznívají naprázdno. Poté vykonali Jeho obřadnou koupel, tak jako polobozi kdysi obřadnĕ vykoupali Indru, když zabil Vṛtru.