Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिण: ।
अभिनन्द्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् ॥ २१ ॥

Text

Verš

tam āgatam abhipretya
munayo dīrgha-satriṇaḥ
abhinandya yathā-nyāyaṁ
praṇamyotthāya cārcayan
tam āgatam abhipretya
munayo dīrgha-satriṇaḥ
abhinandya yathā-nyāyaṁ
praṇamyotthāya cārcayan

Synonyms

Synonyma

tam — Him; āgatam — arrived; abhipretya — recognizing; munayaḥ — the sages; dīrgha — for a long time; satriṇaḥ — who had been engaged in the sacrificial performance; abhinandya — greeting; yathā — as; nyāyam — correct; praṇamya — bowing down; utthāya — having stood up; ca — and; ārcayan — they worshiped.

tam — Jeho; āgatam — dorazivšího; abhipretya — rozpoznávající; munayaḥ — mudrci; dīrgha — po dlouhou dobu; satriṇaḥ — kteří se vĕnovali konání obĕti; abhinandya — vítající; yathā — jak; nyāyam — správné; praṇamya — klanĕjící se; utthāya — vstávající; ca — a; ārcayan — uctívali.

Translation

Překlad

Recognizing the Lord upon His arrival, the sages, who had been engaged in their sacrificial rituals for a long time, greeted Him properly by standing up, bowing down and worshiping Him.

Mudrci, kteří se dlouho vĕnovali svým obĕtním obřadům, rozpoznali Pána po Jeho příchodu a řádnĕ Ho uvítali povstáním, poklonĕním se a uctíváním.