Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्नु: सौभपतेर्बलम् ।
पेतु: समुद्रे सौभेया: सर्वे सञ्छिन्नकन्धरा: ॥ ४ ॥

Text

Verš

gada-sātyaki-sāmbādyā
jaghnuḥ saubha-pater balam
petuḥ samudre saubheyāḥ
sarve sañchinna-kandharāḥ
gada-sātyaki-sāmbādyā
jaghnuḥ saubha-pater balam
petuḥ samudre saubheyāḥ
sarve sañchinna-kandharāḥ

Synonyms

Synonyma

gada-sātyaki-sāmba-ādyāḥ — Gada, Sātyaki, Sāmba and others; jaghnuḥ — they killed; saubha-pateḥ — of the master of Saubha (Śālva); balam — the army; petuḥ — they fell; samudre — into the ocean; saubheyāḥ — those who were standing inside Saubha; sarve — all; sañchinna — cut through; kandharāḥ — whose necks.

gada-sātyaki-sāmba-ādyāḥ — Gada, Sātyaki, Sāmba a ostatní; jaghnuḥ — zabili; saubha-pateḥ — vládce Saubhy (Śālvy); balam — vojsko; petuḥ — spadli; samudre — do oceánu; saubheyāḥ — ti, kdo stáli uvnitř Saubhy; sarve — všichni; sañchinna — usekané; kandharāḥ — jejichž krky.

Translation

Překlad

Gada, Sātyaki, Sāmba and others began killing Śālva’s army, and thus all the soldiers inside the airship began falling into the ocean, their necks severed.

Gada, Sātyaki, Sāmba a ostatní začali zabíjet Śālvovo vojsko, a tak všichni vojáci v letadle začali padat do oceánu s uťatými krky.