Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

इति ब्रुवाणे गोविन्दे सौभराट् प्रत्युपस्थित: ।
वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच स: ॥ २५ ॥

Text

Verš

iti bruvāṇe govinde
saubha-rāṭ pratyupasthitaḥ
vasudevam ivānīya
kṛṣṇaṁ cedam uvāca saḥ
iti bruvāṇe govinde
saubha-rāṭ pratyupasthitaḥ
vasudevam ivānīya
kṛṣṇaṁ cedam uvāca saḥ

Synonyms

Synonyma

iti — thus; bruvāṇe — saying; govinde — Lord Kṛṣṇa; saubha-rāṭ — the master of Saubha (Śālva); pratyupasthitaḥ — came forward; vasudevam — Vasudeva, Lord Kṛṣṇa’s father; iva — as if; ānīya — leading; kṛṣṇam — to Lord Kṛṣṇa; ca — and; idam — this; uvāca — said; saḥ — he.

iti — takto; bruvāṇe — řkoucí; govinde — Pán Kṛṣṇa; saubha-rāṭ — pána Saubhy (Śālvu); pratyupasthitaḥ — předstoupil; vasudevam — Vasudevu, otce Pána Kṛṣṇy; iva — jako kdyby; ānīya — vedoucí; kṛṣṇam — k Pánu Kṛṣṇovi; ca — a; idam — tento; uvāca — pravil; saḥ — on.

Translation

Překlad

After Govinda spoke these words, the master of Saubha again appeared, apparently leading Vasudeva before the Lord. Śālva then spoke as follows.

Když Govinda pronesl tato slova, pán Saubhy se znovu objevil a zdánlivĕ přivedl Vasudevu před Pána. Poté Śālva promluvil.