Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल ।
बद्ध्वापनीत: शाल्वेन सौनिकेन यथा पशु: ॥ २२ ॥

Text

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-bāho
pitā te pitṛ-vatsala
baddhvāpanītaḥ śālvena
saunikena yathā paśuḥ
kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-bāho
pitā te pitṛ-vatsala
baddhvāpanītaḥ śālvena
saunikena yathā paśuḥ

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — O Kṛṣṇa, Kṛṣṇa; mahā-bāho — O mighty-armed one; pitā — father; te — Your; pitṛ — to Your parents; vatsala — O You who are so affectionate; baddhvā — being captured; apanītaḥ — taken away; śālvena — by Śālva; saunikena — by a butcher; yathā — as; paśuḥ — a domestic animal.

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā-bāho — ó bojovníku mocných paží; pitā — otec; te — Tvůj; pitṛ — své rodiče; vatsala — ó Ty, který tak miluješ; baddhvā — zajatý; apanītaḥ — odvezený; śālvena — Śālvou; saunikena — řezníkem; yathā — jako; paśuḥ — domácí zvíře.

Translation

Překlad

[The man said:] O Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, mighty-armed one, who are so affectionate to Your parents! Śālva has seized Your father and taken him away, as a butcher leads an animal to slaughter.

(Muž pravil:) Ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, bojovníku mocných paží, který tak miluješ své rodiče! Śālva zajal Tvého otce a odvezl ho pryč, tak jako řezník odvádí zvíře na porážku.