Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगवानुवाच
वृथा त्वं कत्थसे मन्द न पश्यस्यन्तिकेऽन्तकम् ।
पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिण: ॥ १९ ॥

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vṛthā tvaṁ katthase manda
na paśyasy antike ’ntakam
paurusaṁ darśayanti sma
śūrā na bahu-bhāṣiṇaḥ
śrī-bhagavān uvāca
vṛthā tvaṁ katthase manda
na paśyasy antike ’ntakam
paurusaṁ darśayanti sma
śūrā na bahu-bhāṣiṇaḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Lord said; vṛthā — in vain; tvam — you; katthase — boast; manda — O dull one; na paśyasi — you do not see; antike — near; antakam — death; pauruṣam — their prowess; darśayanti — demonstrate; sma — indeed; śūrāḥ — heroes; na — not; bahu — much; bhāṣiṇaḥ — speaking.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; vṛthā — nadarmo; tvam — ty; katthase — chvástáš se; manda — ó tupče; na paśyasi — nevidíš; antike — blízko; antakam — smrt; pauruṣam — svoji moc; darśayanti — předvádĕjí; sma — vskutku; śūrāḥ — hrdinové; na — ne; bahu — příliš; bhāṣiṇaḥ — mluvící.

Translation

Překlad

The Supreme Lord said: O dullard, you boast in vain, since you fail to see death standing near you. Real heroes do not talk much but rather show their prowess in action.

Nejvyšší Pán pravil: Ó tupče, chvástáš se nadarmo, neboť nevidíš vedle sebe stát smrt. Skuteční hrdinové příliš nemluví, ale naopak předvádĕjí svoji statečnost v akci.