Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।
अभेद्यं कामगं वव्रे स यानं वृष्णिभीषणम् ॥ ६ ॥

Text

Verš

devāsura-manuṣyāṇāṁ
gandharvoraga-rakṣasām
abhedyaṁ kāma-gaṁ vavre
sa yānaṁ vṛṣṇi-bhīṣaṇam
devāsura-manuṣyāṇāṁ
gandharvoraga-rakṣasām
abhedyaṁ kāma-gaṁ vavre
sa yānaṁ vṛṣṇi-bhīṣaṇam

Synonyms

Synonyma

deva — by demigods; asura — demons; manuṣyāṇām — and humans; gandharva — by Gandharvas; uraga — celestial serpents; rakṣasām — and Rākṣasa spirits; abhedyam — indestructible; kāma — at will; gam — traveling; vavre — chose; saḥ — he; yānam — a vehicle; vṛṣṇi — for the Vṛṣṇis; bhīṣaṇam — terrifying.

deva — polobohy; asura — démony; manuṣyāṇām — a lidmi; gandharva — Gandharvy; uraga — nebeskými hady; rakṣasām — a Rākṣasy; abhedyam — nezničitelný; kāma — libovolnĕ; gam — cestující; vavre — vybral si; saḥ — on; yānam — dopravní prostředek; vṛṣṇi — pro Vṛṣṇiovce; bhīṣaṇam — dĕsivý.

Translation

Překlad

Śālva chose a vehicle that could be destroyed by neither demigods, demons, humans, Gandharvas, Uragas nor Rākṣasas, that could travel anywhere he wished to go, and that would terrify the Vṛṣṇis.

Śālva si vybral dopravní prostředek, který by nemohli zničit polobozi, démoni, lidé, Gandharvové, Uragové ani Rākṣasové, který by mohl cestovat kamkoliv si on bude přát a který by dĕsil Vṛṣṇiovce.