Skip to main content

Text 40

Sloka 40

Devanagari

Dévanágarí

अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनम् ।
राज्ञ: पैतृष्वस्रेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम् ॥ ४० ॥

Text

Verš

athāpy āśrāvaye brahma
nara-loka-viḍambanam
rājñaḥ paitṛ-ṣvasreyasya
bhaktasya ca cikīrṣitam
athāpy āśrāvaye brahma
nara-loka-viḍambanam
rājñaḥ paitṛ-ṣvasreyasya
bhaktasya ca cikīrṣitam

Synonyms

Synonyma

atha api — nonetheless; āśrāvaye — I shall tell; brahma — O Supreme Truth; nara-loka — of human society; viḍambanam — (to You) who imitate; rājñaḥ — of the King (Yudhiṣṭhira); paitṛ — of Your father; svasreyasya — of the sister’s son; bhaktasya — Your devotee; ca — and; cikīrṣitam — the intentions.

atha api — přesto; āśrāvaye — řeknu; brahma — ó Nejvyšší Pravdo; nara-loka — lidské společnosti; viḍambanam — (Tobĕ) který napodobuješ; rājñaḥ — krále (Yudhiṣṭhiry); paitṛ — Tvého otce; svasreyasya — syna sestry; bhaktasya — Tvého oddaného; ca — a; cikīrṣitam — zámĕry.

Translation

Překlad

Nonetheless, O Supreme Truth playing the part of a human being, I shall tell You what Your devotee Yudhiṣṭhira Mahārāja, the son of Your father’s sister, intends to do.

Přesto, ó Nejvyšší Pravdo hrající úlohu lidské bytosti, Ti řeknu, co Tvůj oddaný Yudhiṣṭhira Mahārāja, syn sestry Tvého otce, zamýšlí učinit.