Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

द‍ृष्ट्वाद्भ‍ुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने ।
वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मित: ॥ ३३ ॥

Text

Verš

dṛṣṭvādbhutāni bahuśo
nanda-gopo bṛhadvane
vasudeva-vaco bhūyo
mānayām āsa vismitaḥ
dṛṣṭvādbhutāni bahuśo
nanda-gopo bṛhadvane
vasudeva-vaco bhūyo
mānayām āsa vismitaḥ

Synonyms

Synonyma

dṛṣṭvā — after seeing; adbhutāni — the very wonderful and astonishing incidents; bahuśaḥ — many times; nanda-gopaḥ — Nanda Mahārāja, the head of the cowherd men; bṛhadvane — in Bṛhadvana; vasudeva-vacaḥ — the words spoken by Vasudeva when Nanda Mahārāja was in Mathurā; bhūyaḥ — again and again; mānayām āsa — accepted how true they were; vismitaḥ — in great astonishment.

dṛṣṭvā — poté, co viděl; adbhutāni — úžasné, udivující události; bahuśaḥ — mnohokrát; nanda-gopaḥ — Nanda Mahārāja, vůdce pastevců krav; bṛhadvane — v Bṛhadvanu; vasudeva-vacaḥ — slova, jež pronesl Vasudeva, když byl Nanda Mahārāja v Mathuře; bhūyaḥ — znovu a znovu; mānayām āsa — uznával jejich pravdivost; vismitaḥ — s velkým údivem.

Translation

Překlad

Having seen all these incidents in Bṛhadvana, Nanda Mahārāja became more and more astonished, and he remembered the words spoken to him by Vasudeva in Mathurā.

Nanda Mahārāja čím dál více žasl, když viděl, co všechno se v Bṛhadvanu děje, a vzpomínal na slova, která mu řekl Vasudeva v Mathuře.