Skip to main content

Text 42

Sloka 42

Devanagari

Dévanágarí

कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम् ।
मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूद् विस्मितो जातकौतुक: ॥ ४२ ॥

Text

Verš

kṛṣṇasyānanta-vīryasya
yoga-māyā-mahodayam
muhur dṛṣṭvā ṛṣir abhūd
vismito jāta-kautukaḥ
kṛṣṇasyānanta-vīryasya
yoga-māyā-mahodayam
muhur dṛṣṭvā ṛṣir abhūd
vismito jāta-kautukaḥ

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇasya — of Lord Kṛṣṇa; ananta — unlimited; vīryasya — whose prowess; yoga-māyā — of the mystic, deluding energy; mahā — elaborate; udayam — the manifestation; muhuḥ — repeatedly; dṛṣṭvā — having witnessed; ṛṣiḥ — the sage, Nārada; abhūt — became; vismitaḥ — amazed; jātakautukaḥ — filled with wonder.

kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; ananta — neomezená; vīryasya — jehož moc; yoga-māyā — mystické, matoucí energie; mahā — složitého; udayam — projevu; muhuḥ — opakovanĕ; dṛṣṭvā — poté, co byl svĕdkem; ṛṣiḥ — mudrc, Nārada; abhūt — stal se; vismitaḥ — ohromený; jātakautukaḥ — udivený.

Translation

Překlad

Having repeatedly seen the vast mystic display of Lord Kṛṣṇa, whose power is unlimited, the sage was amazed and filled with wonder.

Poté, co mudrc opakovanĕ vidĕl rozsáhlý mystický projev Pána Kṛṣṇy, jehož moc je neomezená, byl ohromen a nevycházel z údivu.