Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

प्रस्थापनोपनयनैरपत्यानां महोत्सवान् ।
वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥ ३३ ॥

Text

Verš

prasthāpanopanayanair
apatyānāṁ mahotsavān
vīkṣya yogeśvareśasya
yeṣāṁ lokā visismire
prasthāpanopanayanair
apatyānāṁ mahotsavān
vīkṣya yogeśvareśasya
yeṣāṁ lokā visismire

Synonyms

Synonyma

prasthāpana — with sending away; upanayanaiḥ — and bringing home; apatyānām — of the children; mahā — great; utsavān — holiday celebrations; vīkṣya — seeing; yoga-īśvara — of the masters of yoga; īśasya — of the supreme master; yeṣām — whose; lokāḥ — the people; visismire — were amazed.

prasthāpana — posílání pryč; upanayanaiḥ — a přivážení domů; apatyānām — dĕtí; mahā — velké; utsavān — oslavy svátků; vīkṣya — vidící; yoga-īśvara — vládců yogy; īśasya — nejvyššího vládce; yeṣām — jehož; lokāḥ — lidé; visismire — žasli.

Translation

Překlad

Nārada observed how Śrī Kṛṣṇa, the master of all yoga masters, arranged to send away His daughters and sons-in-law, and also to receive them home again, at the time of great holiday celebrations. All the citizens were astonished to see these celebrations.

Nārada pozoroval, jak Śrī Kṛṣṇa, vládce všech vládců yogy, nechával posílat své dcery a zetĕ pryč a také jak je nechával vítat zpĕt doma bĕhem velkých oslav svátků. Všichni obyvatelé nad tĕmito oslavami žasli.