Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

गत्वा गजाह्वयं रामो बाह्योपवनमास्थित: ।
उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया ॥ १६ ॥

Text

Verš

gatvā gajāhvayaṁ rāmo
bāhyopavanam āsthitaḥ
uddhavaṁ preṣayām āsa
dhṛtarāṣṭraṁ bubhutsayā
gatvā gajāhvayaṁ rāmo
bāhyopavanam āsthitaḥ
uddhavaṁ preṣayām āsa
dhṛtarāṣṭraṁ bubhutsayā

Synonyms

Synonyma

gatvā — going; gajāhvayam — to Hastināpura; rāmaḥ — Lord Balarāma; bāhya — outside; upavanam — in a garden; āsthitaḥ — He stayed; uddhavam — Uddhava; preṣayām āsa — He sent; dhṛtarāṣṭram — about Dhṛtarāṣṭra; bubhutsayā — desiring to find out.

gatvā — jedoucí; gajāhvayam — do Hastināpuru; rāmaḥ — Pán Balarāma; bāhya — vnĕ; upavanam — v zahradĕ; āsthitaḥ — zůstal; uddhavam — Uddhavu; preṣayām āsa — poslal; dhṛtarāṣṭram — o Dhṛtarāṣṭrovi; bubhutsayā — toužící zjistit.

Translation

Překlad

Upon arriving at Hastināpura, Lord Balarāma remained in a garden outside the city and sent Uddhava ahead to probe King Dhṛtarāṣṭra’s intentions.

Po příjezdu do Hastināpuru Pán Balarāma zůstal v zahradĕ vnĕ mĕsta a poslal Uddhava zjistit úmysly krále Dhṛtarāṣṭry.

Purport

Význam

Śrīla Prabhupāda writes: “When Lord Balarāma reached the precincts of the city of Hastināpura, He did not enter but stationed Himself in a camp outside the city in a small garden house. Then He asked Uddhava to see the leaders of the Kuru dynasty and inquire from them whether they wanted to fight with the Yadu dynasty or to make a settlement.”

Śrīla Prabhupāda píše: „Jakmile dojel na okraj mĕsta, nevstoupil dovnitř, ale usídlil se v táboře za mĕstem v malém zahradním domku. Potom požádal Uddhavu, aby navštívil vůdce kuruovské dynastie a zeptal se jich, zda chtĕjí s Yaduovci bojovat, nebo uzavřít dohodu.“