Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

द‍ृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यं वेषं कृत्रिममास्थितम् ।
यथा नटं रङ्गगतं विजहास भृशं हरि: ॥ १५ ॥

Text

Verš

dṛṣṭvā tam ātmanas tulyaṁ
veṣaṁ kṛtrimam āsthitam
yathā naṭaṁ raṅga-gataṁ
vijahāsa bhṛśaṁ harīḥ
dṛṣṭvā tam ātmanas tulyaṁ
veṣaṁ kṛtrimam āsthitam
yathā naṭaṁ raṅga-gataṁ
vijahāsa bhṛśaṁ harīḥ

Synonyms

Synonyma

dṛṣṭvā — seeing; tam — him; ātmanaḥ — to His own; tulyam — equal; veṣam — in dress; kṛtrimam — imitation; āsthitam — arrayed; yathā — like; naṭam — an actor; raṅga — a stage; gatam — entered upon; vijahāsa — laughed; bhṛśam — strongly; hariḥ — Lord Kṛṣṇa.

dṛṣṭvā — vidící; tam — ho; ātmanaḥ — Jemu samému; tulyam — rovnocenný; veṣam — do odĕvu; kṛtrimam — napodobeniny; āsthitam — ustrojený; yathā — jako; naṭam — herec; raṅga — jevištĕ; gatam — jenž vstoupil na; vijahāsa — rozesmál se; bhṛśam — mocnĕ; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Translation

Překlad

Lord Hari laughed heartily when He saw how the King had dressed up in exact imitation of His own appearance, just like an actor onstage.

Pán Hari se srdečnĕ rozesmál, když vidĕl, jak se král oblékl, aby přesnĕ napodobil Jeho vlastní vzezření, přesnĕ jako herec na jevišti.

Purport

Význam

Śrīla Prabhupāda describes this scene as follows: “On the whole, however, [Pauṇḍraka’s] dress and makeup were clearly imitation. Anyone could understand that he was just like someone on stage playing the part of Vāsudeva in false dress. When Lord Śrī Kṛṣṇa saw Pauṇḍraka imitating His posture and dress, He could not check His laughter, and thus He laughed with great satisfaction.”

Śrīla Prabhupāda popisuje tuto scénu takto: „Celkovĕ však bylo jasné, že jeho oblek a vzezření jsou imitace. Každý mohl poznat, že vypadal jako nĕjaký herec hrající v převleku roli Vāsudevy. Když Pán Śrī Kṛṣṇa uvidĕl Pauṇḍrakovu napodobeninu své postavy a svých šatů, nemohl zadržet smích a smál se s velkým uspokojením.“

Śrīla Jīva Gosvāmī points out that it was a benediction from Lord Śiva that enabled Pauṇḍraka to imitate the Lord’s dress and appearance exactly — a fact gleaned from the Uttara-khaṇḍa of Śrī Padma Purāṇa.

Śrīla Jīva Gosvāmī poukazuje na to, že požehnání Pána Śivy umožnilo Pauṇḍrakovi přesnĕ napodobit Pánův odĕv a vzezření – skutečnost, která pochází z Uttara-khaṇḍy Śrī Padma Purāṇy.