Skip to main content

Text 46

Sloka 46

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगवानुवाच
यदात्थ भगवंस्त्वं न: करवाम प्रियं तव ।
भवतो यद् व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् ॥ ४६ ॥

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yad āttha bhagavaṁs tvaṁ naḥ
karavāma priyaṁ tava
bhavato yad vyavasitaṁ
tan me sādhv anumoditam
śrī-bhagavān uvāca
yad āttha bhagavaṁs tvaṁ naḥ
karavāma priyaṁ tava
bhavato yad vyavasitaṁ
tan me sādhv anumoditam

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Lord said; yat — what; āttha — have spoken; bhagavan — O lord; tvam — you; naḥ — to Us; karavāma — We should do; priyam — the gratifying; tava — of you; bhavataḥ — by you; yat — what; vyavasitam — determined; tat — that; me — by Me; sādhu — well; anumoditam — agreed with.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; yat — co; āttha — řekl jsi; bhagavan — ó pane; tvam — ty; naḥ — Nám; karavāma — mĕli bychom učinit; priyam — tĕšící; tava — tebe; bhavataḥ — tebou; yat — co; vyavasitam — rozhodnuto; tat — to; me — Mnou; sādhu — dobře; anumoditam — souhlasící se.

Translation

Překlad

The Supreme Lord said: My dear lord, for your pleasure We must certainly do what you have requested of Us. I fully agree with your conclusion.

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý pane, pro tvé potĕšení musíme jistĕ učinit to, oč jsi Nás požádal. Plnĕ souhlasím s tvým závĕrem.

Purport

Význam

We should not think it strange that the Supreme Lord, Kṛṣṇa, here addresses Lord Śiva as bhagavan, “lord.” All living beings are part and parcel of the Lord, qualitatively one with Him, and Lord Śiva is an especially powerful, pure entity who possesses many of the Supreme Lord’s qualities. Just as a father is happy to share his riches with a beloved son, so the Supreme Lord happily invests pure living beings with some of His potency and opulence. And just as a father proudly and happily observes the good qualities of his children, the Lord is most happy to glorify the pure living beings who are powerful in Kṛṣṇa consciousness. Thus the Supreme Lord is pleased to glorify Lord Śiva by addressing him as bhagavān.

Nemĕli bychom považovat za podivné, že Nejvyšší Pán Kṛṣṇa zde oslovuje Pána Śivu jako bhagavāna, „pána“. Všechny živé bytosti jsou nedílné části Pána, kvalitativnĕ s Ním totožné, a Pán Śiva je zvláštĕ mocná, čistá bytost s mnoha vlastnostmi Nejvyššího Pána. Tak jako je otec šťastný, když se může podĕlit o své bohatství s milovaným synem, Nejvyšší Pán šťastnĕ obdařuje čisté živé bytosti částí své energie a majestátu. A tak jako otec pyšnĕ a šťastnĕ pozoruje dobré vlastnosti svých dĕtí, Pán je nanejvýš šťastný, když oslavuje čisté živé bytosti mocné díky vĕdomí Kṛṣṇy. Nejvyššího Pána tedy tĕší oslavování Pána Śivy tím, že ho oslovuje jako bhagavāna.