Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वर: ।
बाणस्तु रथमारूढ: प्रागाद्योत्स्यन् जनार्दनम् ॥ ३० ॥

Text

Verš

ity ukto ’cyutam ānamya
gato māheśvaro jvaraḥ
bāṇas tu ratham ārūḍhaḥ
prāgād yotsyan janārdanam
ity ukto ’cyutam ānamya
gato māheśvaro jvaraḥ
bāṇas tu ratham ārūḍhaḥ
prāgād yotsyan janārdanam

Synonyms

Synonyma

iti — thus; uktaḥ — addressed; acyutam — to Kṛṣṇa, the infallible Supreme Lord; ānamya — bowing down; gataḥ — went; māheśvaraḥ — of Lord Śiva; jvaraḥ — the fever weapon; bāṇaḥ — Bāṇāsura; tu — but; ratham — his chariot; ārūḍhaḥ — riding; prāgāt — came forward; yotsyan — intending to fight; janārdanam — Lord Kṛṣṇa.

iti — takto; uktaḥ — oslovena; acyutam — Kṛṣṇovi, neklesajícímu Nejvyššímu Pánu; ānamya — klanĕjící se; gataḥ — odešla; māheśvaraḥ — Pána Śivy; jvaraḥ — horečná zbraň; bāṇaḥ — Bāṇāsura; tu — ale; ratham — na svém kočáru; ārūḍhaḥ — jedoucí; prāgāt — přijel; yotsyan — zamýšlející bojovat s; janārdanam — Pánem Kṛṣṇou.

Translation

Překlad

Thus addressed, the Māheśvara-jvara bowed down to the infallible Lord and went away. But Bāṇāsura then appeared, riding forth on his chariot to fight Lord Kṛṣṇa.

Takto oslovená Māheśvara-jvara se poklonila neklesajícímu Pánu a odešla. Poté však přijel Bāṇāsura na svém kočáru bojovat s Pánem Kṛṣṇou.