Skip to main content

Text 49

Sloka 49

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगवानुवाच
साध्व्येतच्छ्रोतुकामैस्त्वं राजपुत्री प्रलम्भिता ।
मयोदितं यदन्वात्थ सर्वं तत् सत्यमेव हि ॥ ४९ ॥

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
sādhvy etac-chrotu-kāmais tvaṁ
rāja-putrī pralambhitā
mayoditaṁ yad anvāttha
sarvaṁ tat satyam eva hi
śrī-bhagavān uvāca
sādhvy etac-chrotu-kāmais tvaṁ
rāja-putrī pralambhitā
mayoditaṁ yad anvāttha
sarvaṁ tat satyam eva hi

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Lord said; sādhvi — O saintly lady; etat — this; śrotu — to hear; kāmaiḥ — (by Us) who wanted; tvam — you; rāja-putri — O princess; pralambhitā — fooled; mayā — by Me; uditam — spoken; yat — what; anvāttha — you replied to; sarvam — all; fat — that; satyam — correct; eva hi — indeed.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; sādhvi — ó svatá ženo; etat — toto; śrotu — slyšet; kāmaiḥ — (Námi) kteří jsme chtĕli; tvam — tebe; rāja-putri — ó princezno; pralambhitā — ošálená; mayā — Mnou; uditam — řečeno; yat — co; anvāttha — ty jsi odpovĕdĕla na; sarvam — všechno; tat — to; satyam — správné; eva hi — vskutku.

Translation

Překlad

The Supreme Lord said: O saintly lady, O princess, We deceived you only because We wanted to hear you speak like this. Indeed, everything you said in reply to My words is most certainly true.

Nejvyšší Pán pravil: Ó svatá ženo, ó princezno, podvedli jsme tĕ pouze proto, že jsme tĕ chtĕli slyšet takto mluvit. Vskutku vše, co jsi odpovĕdĕla na Má slova, je dozajista pravdivé.