Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थेऽस्‍त्र कोविदा: ।
मुमुचु: शरवर्षाणि मेघा अद्रिष्वपो यथा ॥ ३ ॥

Text

Verš

aśva-pṛṣṭhe gaja-skandhe
rathopasthe ’stra kovidāḥ
mumucuḥ śara-varṣāṇi
meghā adriṣv apo yathā
aśva-pṛṣṭhe gaja-skandhe
rathopasthe ’stra kovidāḥ
mumucuḥ śara-varṣāṇi
meghā adriṣv apo yathā

Synonyms

Synonyma

aśva-pṛṣṭhe — on horseback; gaja — of elephants; skandhe — on the shoulders; ratha — of chariots; upasthe — on the seats; astra — of weapons; kovidāḥ — those expert in the use; mumucuḥ — released; śara — of arrows; varṣāṇi — rains; meghāḥ — clouds; adriṣu — upon mountains; apaḥ — water; yathā — as.

aśva-pṛṣṭhe — na koňském hřbetĕ; gaja — slonů; skandhe — na ramenou; ratha — kočárů; upasthe — na sedadlech; astra — zbraní; kovidāḥ — znalí používání; mumucuḥ — vypustili; śara — šípů; varṣāṇi — spršky; meghāḥ — mraky; adriṣu — na hory; apaḥ — vodu; yathā — jako.

Translation

Překlad

Mounted on the backs of horses, the shoulders of elephants and the seats of chariots, the enemy kings, expert with weapons, rained down arrows upon the Yadus like clouds pouring rain on mountains.

Nepřátelští králové, znalí používání zbraní a sedící na hřbetech koní, ramenou slonů a sedadlech kočárů, zasypali Yaduovce šípy jako mraky zalévající deštĕm hory.