Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गति: ।
पाणिनाभिमृशन् पादावव्यग्रस्तमपृच्छत ॥ २९ ॥

Text

Verš

taṁ bhuktavantaṁ viśrāntam
upagamya satāṁ gatiḥ
pāṇinābhimṛśan pādāv
avyagras tam apṛcchata
taṁ bhuktavantaṁ viśrāntam
upagamya satāṁ gatiḥ
pāṇinābhimṛśan pādāv
avyagras tam apṛcchata

Synonyms

Synonyma

tam — him; bhuktavantam — having eaten; viśrāntam — rested; upagamya — approaching; satām — of saintly devotees; gatiḥ — the goal; pāṇinā — with His hands; abhimṛśan — massaging; pādau — his feet; avyagraḥ — without agitation; tam — of him; apṛcchata — He inquired.

tam — on; bhuktavantam — poté, co pojedl; viśrāntam — odpočinul si; upagamya — přicházející; satām — svatých oddaných; gatiḥ — cíl; pāṇinā — rukama; abhimṛśan — masírující; pādau — jeho nohy; avyagraḥ — beze stop neklidu; tam — ho; apṛcchata — dotazoval se.

Translation

Překlad

After the brāhmaṇa had eaten and rested, Śrī Kṛṣṇa, the goal of saintly devotees, came forward, and while massaging the brāhmaṇa’s feet with His own hands, He patiently questioned him as follows.

Poté, co brāhmaṇa pojedl a odpočinul si, Śrī Kṛṣṇa, cíl svatých oddaných, přišel a zatímco vlastníma rukama masíroval brāhmaṇovy nohy, trpĕlivĕ se ho takto dotazoval.