Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
इत्थं सोऽनग्रहीतोऽङ्ग कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दन: ।
तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात् ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
itthaṁ so ’nagrahīto ’nga
kṛṣṇenekṣvāku nandanaḥ
taṁ parikramya sannamya
niścakrāma guhā-mukhāt
śrī-śuka uvāca
itthaṁ so ’nagrahīto ’nga
kṛṣṇenekṣvāku nandanaḥ
taṁ parikramya sannamya
niścakrāma guhā-mukhāt

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; ittham — in this manner; saḥ — he; anugrahītaḥ — shown mercy; aṅga — my dear (Parīkṣit Mahārāja); kṛṣṇena — by Lord Kṛṣṇa; ikṣvāku-nandanaḥ — Mucukunda, the beloved descendant of Ikṣvāku; tam — Him; parikramya — circumambulating; sannamya — bowing down; niścakrāma — he went out; guhā — of the cave; mukhāt — from the mouth.

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ittham — takto; saḥ — on; anugrahītaḥ — jemuž se dostalo milosti; aṅga — můj milý (Parīkṣite Mahārāji); kṛṣṇena — od Pána Kṛṣṇy; ikṣvāku-nandanaḥ — Mucukunda, milovaný potomek Ikṣvākua; tam — Jeho; parikramya — když obřadnĕ obešel; sannamya — klanící se; niścakrāma — vyšel; guhā — jeskynĕ; mukhāt — z ústí.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: My dear King, thus graced by Lord Kṛṣṇa, Mucukunda circumambulated Him and bowed down to Him. Then Mucukunda, the beloved descendant of Ikṣvāku, exited through the mouth of the cave.

Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, Mucukunda, který takto získal milost Pána Kṛṣṇy, Ho obřadnĕ obešel a poklonil se Mu. Potom tento milovaný potomek Ikṣvākua vyšel ústím jeskynĕ ven.