Skip to main content

Text 54

Sloka 54

Devanagari

Dévanágarí

मन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो
राज्यानुबन्धापगमो यद‍ृच्छया ।
य: प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया
वनं विविक्षद्भ‍िरखण्डभूमिपै: ॥ ५४ ॥

Text

Verš

manye mamānugraha īśa te kṛto
rājyānubandhāpagamo yadṛcchayā
yaḥ prārthyate sādhubhir eka-caryayā
vanaṁ vivikṣadbhir akhaṇḍa-bhūmi-paiḥ
manye mamānugraha īśa te kṛto
rājyānubandhāpagamo yadṛcchayā
yaḥ prārthyate sādhubhir eka-caryayā
vanaṁ vivikṣadbhir akhaṇḍa-bhūmi-paiḥ

Synonyms

Synonyma

manye — I think; mama — to me; anugrahaḥ — mercy; īśa — O Lord; te — by You; kṛtaḥ — done; rājya — to kingdom; anubandha — of attachment; apagamaḥ — the removal; yadṛcchayā — spontaneous; yaḥ — which; prārthyate — is prayed for; sādhubhiḥ — saintly; eka-caryayā — in solitude; vanam — the forest; vivikṣadbhiḥ — who desire to enter; akhaṇḍa — unlimited; bhūmi — of lands; paiḥ — by rulers.

manye — myslím; mama — mnĕ; anugrahaḥ — milost; īśa — ó Pane; te — Tebou; kṛtaḥ — učinĕná; rājya — ke království; anubandha — připoutanosti; apagamaḥ — odstranĕní; yadṛcchayā — spontánní; yaḥ — které; prārthyate — se modlí o; sādhubhiḥ — svatí; eka-caryayā — v osamĕní; vanam — lesa; vivikṣadbhiḥ — kteří touží odejít do; akhaṇḍa — nekonečných; bhūmi — území; paiḥ — vládci.

Translation

Překlad

My Lord, I think You have shown me mercy, since my attachment to my kingdom has spontaneously ceased. Such freedom is prayed for by saintly rulers of vast empires who desire to enter the forest for a life of solitude.

Můj Pane, myslím, že jsi mi prokázal milost, neboť má připoutanost k mému království spontánnĕ skončila. O tuto svobodu se modlí svatí vládci obrovských říší, kteří touží odejít do lesa, aby žili v osamĕní.