Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप ।
अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षय: ॥ ३८ ॥

Text

Verš

kāla-trayopapannāni
janma-karmāṇi me nṛpa
anukramanto naivāntaṁ
gacchanti paramarṣayaḥ
kāla-trayopapannāni
janma-karmāṇi me nṛpa
anukramanto naivāntaṁ
gacchanti paramarṣayaḥ

Synonyms

Synonyma

kāla — of time; traya — in three phases (past, present and future); upapannāni — occurring; janma — births; karmāṇi — and activities; me — My; nṛpa — O King (Mucukunda); anukramantaḥ — enumerating; na — not; eva — at all; antam — the end; gacchanti — reach; parama — the greatest; ṛṣayaḥ — sages.

kāla — času; traya — ve třech fázích (minulosti, přítomnosti a budoucnosti); upapannāni — odehrávající se; janma — zrození; karmāṇi — a činnosti; me — Moje; nṛpa — ó králi (Mucukundo); anukramantaḥ — vypočítávající; na — ne; eva — vůbec; antam — konce; gacchanti — dosáhnou; parama — nejvĕtší; ṛṣayaḥ — mudrci.

Translation

Překlad

O King, the greatest sages enumerate My births and activities, which take place throughout the three phases of time, but never do they reach the end of them.

Ó králi, nejvĕtší mudrci vypočítávají Má zrození a činnosti, které se odehrávají ve třech fázích času, ale nikdy nedosáhnou jejich konce.