Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरम् ।
प्रारुदद् दु:खिता राजन् भवतां प्रपितामही ॥ १४ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
ity anusmṛtya sva-janaṁ
kṛṣṇaṁ ca jagad-īśvaram
prārudad duḥkhitā rājan
bhavatāṁ prapitāmahī
śrī-śuka uvāca
ity anusmṛtya sva-janaṁ
kṛṣṇaṁ ca jagad-īśvaram
prārudad duḥkhitā rājan
bhavatāṁ prapitāmahī

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; iti — as expressed in these words; anusmṛtya — remembering; sva-janam — her own relatives; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; ca — and; jagat — of the universe; īśvaram — the Supreme Lord; prārudat — she cried loudly; duḥkhitā — unhappy; rājan — O King (Parīkṣit); bhavatām — of your good self; prapitāmahī — the great-grandmother.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — jak vyjadřují tato slova; anusmṛtya — vzpomínající; sva-janam — na své příbuzné; kṛṣṇam — na Kṛṣṇu; ca — a; jagat — vesmíru; īśvaram — na Nejvyššího Pána; prārudat — hlasitĕ naříkala; duḥkhitā — nešťastná; rājan — ó králi (Parīkṣite); bhavatām — tebe, vznešený; prapitāmahī — prababička.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī said: Thus meditating on her family members and also on Kṛṣṇa, the Lord of the universe, your great-grandmother Kuntīdevī began to cry out in grief, O King.

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když takto tvá prababička Kuntīdevī meditovala o členech své rodiny a také o Kṛṣṇovi, vládci vesmíru, ze žalu se rozplakala, ó králi.