Skip to main content

Text 23

Sloka 23

Devanagari

Dévanágarí

त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय
यदा यदा वेदपथ: पुराण: ।
बाध्येत पाषण्डपथैरसद्भ‍ि-
स्तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति ॥ २३ ॥

Text

Verš

tvayodito ’yaṁ jagato hitāya
yadā yadā veda-pathaḥ purāṇaḥ
bādhyeta pāṣaṇḍa-pathair asadbhis
tadā bhavān sattva-guṇaṁ bibharti
tvayodito ’yaṁ jagato hitāya
yadā yadā veda-pathaḥ purāṇaḥ
bādhyeta pāṣaṇḍa-pathair asadbhis
tadā bhavān sattva-guṇaṁ bibharti

Synonyms

Synonyma

tvayā — by You; uditaḥ — enunciated; ayam — this; jagataḥ — of the universe; hitāya — for the benefit; yadā yadā — whenever; veda — of the Vedic scriptures; pathaḥ — the path (of religiousness); purāṇaḥ — ancient; bādhyeta — is obstructed; pāṣaṇḍa — of atheism; pathaiḥ — by those who follow the path; asadbhiḥ — wicked persons; tadā — at that time; bhavān — You; sattva-guṇam — the pure mode of goodness; bibharti — assume.

tvayā — Tebou; uditaḥ — vyslovena; ayam — tato; jagataḥ — vesmíru; hitāya — ve prospĕch; yadā yadā — kdykoliv; veda — védských písem; pathaḥ — cesta (náboženství); purāṇaḥ — starodávná; bādhyeta — je zatarasena; pāṣaṇḍa — ateismu; pathaiḥ — tĕmi, kdo následují cestu; asadbhiḥ — lotry; tadā — tehdy; bhavān — Ty; sattva-guṇam — čistou kvalita dobra; bibharti — přijímáš.

Translation

Překlad

You originally enunciated the ancient religious path of the Vedas for the benefit of the whole universe. Whenever that path becomes obstructed by wicked persons following the path of atheism, You assume one of Your incarnations, which are all in the transcendental mode of goodness.

Ty jsi původnĕ vyslovil starodávnou náboženskou cestu Véd ve prospĕch celého vesmíru. Kdykoliv tuto cestu přehradí lotři následující cestu ateismu, přijmeš jednu ze svých inkarnací, jež jsou všechny na úrovni transcendentální kvality dobra.