Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

तं प्रश्रयेणावनता: सुसत्कृतं
सव्रीडहासेक्षणसूनृतादिभि: ।
रहस्यपृच्छन्नुपविष्टमासने
विज्ञाय सन्देशहरं रमापते: ॥ ३ ॥

Text

Verš

taṁ praśrayeṇāvanatāḥ su-sat-kṛtaṁ
sa-vrīḍa-hāsekṣaṇa-sūnṛtādibhiḥ
rahasy apṛcchann upaviṣṭam āsane
vijñāya sandeśa-haraṁ ramā-pateḥ
taṁ praśrayeṇāvanatāḥ su-sat-kṛtaṁ
sa-vrīḍa-hāsekṣaṇa-sūnṛtādibhiḥ
rahasy apṛcchann upaviṣṭam āsane
vijñāya sandeśa-haraṁ ramā-pateḥ

Synonyms

Synonyma

tam — him, Uddhava; praśrayeṇa — with humility; avanatāḥ — bowed down (the gopīs); su — properly; sat-kṛtam — honored; sa-vrīḍa — with shyness; hāsa — and smiling; īkṣaṇa — by their glances; sūnṛta — pleasing words; ādibhiḥ — and so forth; rahasi — in a secluded place; apṛcchan — they inquired; upaviṣṭam — who was seated; āsane — on a cushion; vijñāya — understanding him to be; sandeśa-haram — the message carrier; ramā-pateḥ — of the master of the goddess of fortune.

tam — jemu, Uddhavovi; praśrayeṇa — pokornĕ; avanatāḥ — sklonĕné (gopī); su — řádnĕ; sat-kṛtam — poctily; sa-vrīḍa — se studem; hāsa — a usmĕvavými; īkṣaṇa — pohledy; sūnṛta — příjemná slova; ādibhiḥ — a tak dále; rahasi — na odlehlém místĕ; apṛcchan — ptaly se; upaviṣṭam — usazeného; āsane — na polštáři; vijñāya — když pochopily, že je; sandeśa-haram — posel; ramā-pateḥ — Pána bohynĕ štĕstí.

Translation

Překlad

Bowing their heads in humility, the gopīs duly honored Uddhava with their shy, smiling glances and pleasing words. They took him to a quiet place, seated him comfortably and began to question him, for they recognized him to be a messenger from Kṛṣṇa, the master of the goddess of fortune.

Gopī se Uddhavovi pokornĕ poklonily a řádnĕ ho uctily se svými stydlivými, usmĕvavými pohledy a příjemnými slovy. Odvedly ho na klidné místo, pohodlnĕ ho usadily a začaly se ho vyptávat, neboť poznaly, že je to posel od Kṛṣṇy, Pána bohynĕ štĕstí.

Purport

Význam

The chaste gopīs were enlivened to see that a messenger had come from Kṛṣṇa. As Uddhava will discover during his stay in Vṛndāvana, the unique gopīs could not think of anything but their beloved Kṛṣṇa.

Ctnostné gopī se radovaly, když vidĕly, že přišel posel od Kṛṣṇy. Jak Uddhava bĕhem svého pobytu ve Vṛndāvanu zjistí, jedinečné gopī nedokázaly myslet na nic jiného než svého milovaného Kṛṣṇu.