Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

भगवत्युत्तम:श्लोके भवतीभिरनुत्तमा ।
भक्ति: प्रवर्तिता दिष्‍ट्या मुनीनामपि दुर्लभा ॥ २५ ॥

Text

Verš

bhagavaty uttamaḥ-śloke
bhavatībhir anuttamā
bhaktiḥ pravartitā diṣṭyā
munīnām api durlabhā
bhagavaty uttamaḥ-śloke
bhavatībhir anuttamā
bhaktiḥ pravartitā diṣṭyā
munīnām api durlabhā

Synonyms

Synonyma

bhagavati — for the Supreme Lord; uttamaḥ-śloke — who is glorified in sublime poetry; bhavatībhiḥ — by your good selves; anuttamā — unexcelled; bhaktiḥ — devotion; pravartītā — established; diṣṭyā — (congratulations on your) good fortune; munīnām — for great sages; api — even; durlabhā — hard to obtain.

bhagavati — Nejvyššímu Pánu; uttamaḥ-śloke — který je oslavován vznešenou poezií; bhavatībhiḥ — vámi, šlechetnými; anuttamā — nepřekonatelná; bhaktiḥ — oddanost; pravartitā — ustanovená; diṣṭyā — (díky vašemu) štĕstí; munīnām — pro velké mudrce; api — dokonce; durlabhā — obtížná získat.

Translation

Překlad

By your great fortune you have established an unexcelled standard of pure devotion for the Lord, Uttamaḥśloka — a standard even the sages can hardly attain.

Díky svému velkému štĕstí jste ustanovily nepřekonatelnou úroveň čisté oddanosti Pánu Uttamaḥślokovi  –  úroveň, které i mudrci stĕží dosáhnou.

Purport

Význam

The term pravartitā indicates that the gopīs brought to this world a standard of pure love of God that was previously unknown on the earth. Thus Uddhava congratulates them on their unparalleled contribution to the religious life.

Výraz pravartitā vyjadřuje, že gopī přinesly do tohoto svĕta úroveň čisté lásky k Bohu, která byla předtím na Zemi neznámá. Uddhava tedy velebí jejich jedinečný přínos náboženskému životu.